कठै डोलि चढाएर बिदाइ गर्ने बेलामा पापी दैबले लग्यो

News

डोलि चढाएर बिदाइ ।

 

गर्ने बेलामा सेतो कात्रो ओढाएर बिदाई गर्न बाध्य बनाइस पापी दैब: दिदी हामीलाई माफ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौंडोलि चढाएर बिदाइ गर्ने बेलामा मा सेतो ।

कात्रो ओढाएर बिदाई गर्न बाध्य बनाइस पापी दैब स् दिदी हामीलाई माफ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौं ।। डोलि चढाएर बिदाइ गर्ने बेलामा मा सेतो कात्रो ओढाएर बिदाई गर्न।

बाध्य बनाइस पापी दैब स् दिदी हामीलाई माफ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौं ।।पापी दैबले दिदीलाई खोसेर लग्यो कति सपनाहरू थिएहोला कति रहरहरु थिए होला

Leave a Reply

Your email address will not be published.