६५ रुपयाको भातसंग मासु नदिएपछि पुण्य फाएर,मिठो छैन भन्दै आक्रोशमा भिडियो सहित हेर्नुहोस

६५ रुपयाको ।

भातसंग मासु नदिएपछि पुण्य फाएर,मिठो छैन भन्दै आक्रोशमा भिडियो सहित हेर्नुहोस ।

६५ रुपयाको भातसंग मासु नदिएपछि पुण्य फाएर,मिठो छैन भन्दै आक्रोशमा भिडियो सहित हेर्नुहोस ।

६५ रुपयाको भातसंग मासु नदिएपछि पुण्य फाएर,मिठो छैन भन्दै आक्रोशमा भिडियो सहित हेर्नुहोस ।

प्रतिकृया दिनुहोस्