गैं’डाकोट बाट यी ना’नी ठाउको ठाउँ गा’यब हे भगवान रुदा रुदै था’केनन यी आँखा | सबैले सियर गर्नुहोला

गैं’डाकोट ।

बाट यी ना’नी ठाउको ठाउँ गा’यब हे भगवान रुदा रुदै था’केनन यी आँखा सबैले सियर गर्नुहोला ।

 

गैं’डाकोट बाट यी ना’नी ठाउको ठाउँ गा’यब हे भगवान रुदा रुदै था’केनन यी आँखा सबैले सियर गर्नुहोला

प्रतिकृया दिनुहोस्