Tuesday, November 29
Shadow

पूर्वी नेपालमा भुकम्पकाे धक्का महसुृु्स

इटहरी / ।

पूर्वी नेपालमा भुकम्पको धक्का महसुस गरीएको छ । पूर्वी नेपालका झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जल्लिाहरूमा महसुस गरीएको हो।

बिस्तृत विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।