Sunday, March 26
Shadow

१ बर्षमा निस्के पल शाह, कति धरौटीमा निस्के? कहिले जाने तारिखमा? समिक्षा र दुर्गेशलाई यस्तो कर्बाही..

१ बर्षमा निस्के पल शाह, कति धरौटीमा निस्के? कहिले जाने तारिखमा? समिक्षा र दुर्गेशलाई यस्तो कर्बाही..।

१ बर्षमा निस्के पल शाह, कति धरौटीमा निस्के? कहिले जाने तारिखमा? समिक्षा र दुर्गेशलाई यस्तो कर्बाही..।