Monday, June 5
Shadow

रवि लामिछाने भन्छन् सन्दिपलाई म निकाल्छु, अब जुनेली सहित माइती नेपालका सबैलाई जेल कोच्छु,सबै चकित

रवि लामिछाने भन्छन् सन्दिपलाई म निकाल्छु, अब जुनेली सहित माइती नेपालका सबैलाई जेल कोच्छु,सबै चकित

 

 

रवि लामिछाने भन्छन् सन्दिपलाई म निकाल्छु, अब जुनेली सहित माइती नेपालका सबैलाई जेल कोच्छु,सबै चकित

 

 

रवि लामिछाने भन्छन् सन्दिपलाई म निकाल्छु, अब जुनेली सहित माइती नेपालका सबैलाई जेल कोच्छु,सबै चकित