भोलि करिब १ बजे तिर पृथ्वी ४ मिनेट काे लागी अन्धकार हुने ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस

Sport

भोलि करिब १ बजे तिर पृथ्वी ४ ।

मिनेट काे लागी अन्धकार हुने ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇 *****भोलि ।

करिब १ बजे तिर पृथ्वी ४ मिनेट काे लागी अन्धकार हुने ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇 *****भोलि करिब १ बजे तिर पृथ्वी ४ मिनेट काे लागी अ,न्ध का र हुने ।

 

ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस भोलि करिब १ बजे ति र पृथ्वी ४ मिनेट काे लागी अ,न्धकार हुने ॐ लेखेर शे यर गर्नुहोस।भोलि करिब १ बजे तिर पृथ्वी ४ मिनेट काे लागी अ,न्ध का र हुने ।

 

ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस भोलि करिब १ बजे ति र पृथ्वी ४ मिनेट काे लागी अ,न्धकार हुने ॐ लेखेर शे यर गर्नुहोस।

Leave a Reply

Your email address will not be published.