शेष नाग देख्ने बितिकै फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गरौं !!!२४ घण्टाभित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गरौं !

News

नाग सर्प प्राणीहरू जो नेदरवर्ल्ड ।

 

(पटला) मा बस्छन् र कहिलेकाहीँ मानव रूप लिन सक्छन्। यी अलौकिक प्राणीहरूलाई समर्पित अनुष्ठानहरू कम्तिमा दुई हजार वर्षदेखि दक्षिण एसियाभरि भइरहेको छ।

 

तिनीहरूलाई मुख्य रूपमा तीन रूपहरूमा चित्रण गरिएको छ: टाउ को र घाँटीमा सर्पहरू, साधारण सर्पहरू, वा हिन्दू धर्म, बौद्ध र जैन धर्ममा आधा-मानव आधा-सर्प प्राणीहरूको रूपमा पूर्ण मानव।कहिलेकाहीँ अनन्तको रूपमा पनि चिनिन्छ, ।

 

सबै सर्पहरूको जेठो भाइ र पहिलो सर्प राजा हो: एक भक्त र विष्णुको पर्वत, उसले सर्पहरूको मैत्री पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, किनकि उनीहरूले मुसाबाट खाना बचाउँछन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published.