Monday, June 5
Shadow

काठमाडौं सहरलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति चालेको कदममा खुलेर साथ र समर्थन दिनु भएकी DIG मीरा चौधरीलाई सम्मान स्वरूप सेयर गर्नुहोस्।

मेयर बालेन शाहले ।

 

काठमाडौं सहरलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति चालेको कदममा खुलेर साथ र समर्थन दिनु भएकी DIG मीरा चौधरीको योगदा नलाई नेपाली जनताले बिर्सनु हुदैन। मेयर सँगै उहापनी हरेक दिन फिल्डमा खटेको हामी देख्न सक्छौं।

उहाको साथ र सपोर्ट ले नै आज बालेन शाहलाई काम गर्न निकै सहज भएको छ।मेयर बालेन शाहले काठमाडौं सहरलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति चालेको कदममा खुलेर साथ ।

र समर्थन दिनु भएकी DIG मीरा चौधरीको योगदानलाई नेपाली जनताले बिर्सनु हुदैन। मेयर सँगै उहापनी हरेक दिन फिल्डमा खटे को हामी देख्न सक्छौं।

उहाको साथ र सपोर्ट ले नै आज बालेन शाहलाई काम गर्न निकै सहज भएको छ।