जग्गा बिक्रीमा छ आनाको मात्र 50 हजार सम्पर्क सहित

Sport

नेपाल भर ।

 

बिनाकमिसन बिनादलाल घर जग्गा बिक्री गर्नु परेमा 9857825818 मा सपर्क गर्नुहोस ।

 

धन्नेबाद काठमाडौ बाट 20 km टाढा नुवाकोट थापा गाउ स्थित 45 रोपनि जग्गा बिक्रीमा छ   ।

 

 

आनाको मात्र 50 हजार सम्पर्क न 9808524251

Leave a Reply

Your email address will not be published.