मासिक २ लाख तलब सहित साइप्रले माग्यो नेपाली कामदार,

Sport

DG सुरक्षा सेवा SDN BHD मलेसियाको एक सुरक्षा कम्पनी हो जुन यसको स्थिर गार्ड सेवाहरूको लागि उच्च मागमा छ।कम्प नीले आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि राम्रो तलब प्रदान गर्दछ, यसलाई सुरक्षा उद्योगमा प्रवेश गर्न ।

खोज्नेहरूको लागि आकर्षक विकल्प बनाउँछ। DG सुरक्षा सेवाहरू SDN BHD गुणस्तरीय सुरक्षा सेवाहरू प्रदान गर्न दृढ प्रतिबद्धता छ, र यो यसका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने उच्च स्तरको प्रशिक्षण र विकासबाट स्पष्ट हुन्छ।

कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित र सुरक्षित काम गर्ने वातावरण पनि प्रदान गर्दछ, जुन प्रतिभालाई आकर्षित गर्न र कायम राख्ने अर्को मुख्य कारक हो।DG सुरक्षा सेवा SDN BHD सुरक्षा उद्योगमा प्रवेश गर्न ।

खोज्नेहरूका लागि उत्कृष्ट विकल्प हो, र गुणस्तरप्रतिको प्रतिब द्धताले सुरक्षा उद्योगमा क्यारियर बनाउन खोज्नेहरूका लागि यो उत्कृष्ट विकल्प बनाउँछ।विभिन्न उद्योगहरूमा गुणस्तरीय स्टाफिङ समाधान प्रदान गर्दछ।

हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकता र आवश्य कताहरूको लागि उत्तम सम्भावित उम्मेद्वारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

Leave a Reply

Your email address will not be published.